Vi monterer kun dele og udstyr som er købt hos os.

VI SÆLGER KUN PARABOLER OG SOLARANLÆG AF BEDSTE KVALITET.


VI MONTERE PARBOLER OG SOLCELLER KØBT HOS OS "RING FOR VEJLEDNING OG PRIS"
ANLÆG ANBEFALET MINIMUM STØRELSE 400-450Wh.
 
Ved køb af nærværende dele er det aftalt at fravige købelovens § 75 a. Køber acceptere således at reservedelen leveres uden nærmere vejledning vedrørende montering samt opbevaring og veligeholdelse. (§ 75 a. Salgsgenstanden skal med hensyn til art, mængde, kvalitet og andre egenskaber stemme overens med aftalen, og køberen skal i forbindelse med købet have de fornødne oplysninger med henblik på montering, anvendelse, opbevaring og vedligeholdelse af salgsgenstanden.)